شنبه چهاردهم دی 1392 هیات امناءمرکز نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |

براساس مصوبه هیات امنا مرکز مطالعات وتحققات فرهنگی روح الله

آقای رسول سرپناه با حفظ سمت به عنوان مدیر دفتر فرهنگی-رسانه ای

وارث منصوب شد.

فروشگاه مجازی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی روح الله

پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391 نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |

فروشگاه مجازی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی روح الله

هدف از تأسيس مرکز ارتقاء سطح فرهنگ از طريق انجام پژوهش‌هاي علمي در زمينه‌هاي فرهنگی واجتماعی مي باشد. وظايف 1. بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهش فرهنگي. 2. انجام طرحهاي پژوهشي در زمينه هاي فرهنگی،اجتماعی و مسائل مربوط 3. ارائه خدمات مشاوره علمي، فني و اطلاع‌رساني در ارتباط با برنامه هاي پژوهشي مرتبط 4. ايجاد ارتباط علمي با نيروهاي متخصص و خلاق در مراكز علمي و پژوهشي در جهت پيشبرد اهداف دفتر 5. بهره گيري از آخرين نتايج پژوهشها و پژوهشهاي علمي در زمينه مطالعات فرهنگي 6. اتخاذ تدابير لازم به منظور كاربست يافته هاي پژوهشي 7. برگزاري همايشها و گردهمايي هاي فرهنگي طبق ضوابط و مقررات مربوط 8. همكاري وپشتيباني از فعاليتها و برنامه‌هاي پژوهشي فرهنگي دستگاههای مختلف استانی9.اهتمام به انتشار يافتههاي پژوهشي به صورت مكتوب، سمعي و بصري و رايانه‌اي طبق ضوابط و مقررات مربوط.

پنجشنبه سی ام آبان 1392 نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |

به زودی قرارگاه فرهنگی-عملیاتی

 بصیرت استان گیلان تشکیل خواهدشد

معرفی میشود:

دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |

کادراجرای مرکز مطالعات وتحقیقات فرهنگی روح الله به شرح زیر معرفی میشوند:

125000.png

شنبه دوم شهریور 1392 نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |


به زودی منتشر می شود:

کاری ازگروه پژوهشهای فرهنگی-اجتماعی با مشارکت گروه علمی-کاربردی


 تحول وارتقاء علوم انسانی
شنبه دوم شهریور 1392 نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |

 منتشر شد:کاری ازگروه پژوهشهای سیاسی-اقتصادی
اسیب شناسی انقلاب اسلامی؛ضرورتی برای تداوم

j5611_12500.pdf
جمعه سی و یکم خرداد 1392 نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |

به زودی منتشر می شود:

اولین کتابچه ازمجموع کتابچه های مرکز مطالعات وتحقیقات فرهنگی روح الله

باموضوع:

عرفان ها وارزشهای نوظهور

(بررسی چگونگی بروز وظهور عرفان های کاذب ونوظهور....)


ازهمه علاقه مندان به تحقیق دراین زمینه دعوت میشود تا مطالب ارسالی وپژوهشی خود را حداکثر تا 10مرداد به ایمیل مرکز ارسال نمایند.


چهارشنبه پانزدهم خرداد 1392 رابطین شهرستانها نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |


براساس مصوبه هیات امناء مرکز آقای محمودهاشمی به عنوان رابط فرهنگی بخش خمام رشت وآقایان اسحاق اثری وامیر رمضانپور به ترتیب به عنوان رابطین شهرستان انزلی وصومعه سرا انتخاب گردیده اند . 

شنبه هفتم اردیبهشت 1392 نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |

کتاب چهارم ازمجموعه کتابهای انتخابات به زودی منتشر می شود:
اینفوگرافیک(ویژگی رئیسجمهور اصلح)

شنبه هفتم اردیبهشت 1392 نویسنده : واحدفناوری اطلاعات |

منتشرشد؛ کتاب پنجم ازمجموعه کتابهای انتخابات:صراط ویژه بازخوانی اندیشه امام است:

8acvk8as8h37tk21u.png

مطالب گذشته

تاریخ : شنبه چهاردهم دی 139222:32

فروشگاه مجازی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی روح الله تاریخ : پنجشنبه بیست و هفتم مهر 139121:2

تاریخ : پنجشنبه سی ام آبان 139215:7

معرفی میشود: تاریخ : دوشنبه بیست و نهم مهر 13920:26

تاریخ : شنبه دوم شهریور 13920:40

تاریخ : شنبه دوم شهریور 13920:39

تاریخ : جمعه سی و یکم خرداد 139219:0

تاریخ : چهارشنبه پانزدهم خرداد 139213:26

تاریخ : شنبه هفتم اردیبهشت 13922:23

تاریخ : شنبه هفتم اردیبهشت 13922:8

تاریخ : جمعه ششم اردیبهشت 13920:20

تاریخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت 139217:34